21.04. - Празник на военното контраразузнаване


Празник на военното контраразузнаване

Със заповед на началник-щаба на Българската войска от 21 април 1915 г. Военното контраразузнаване се обособява като самостоятелно звено. Празникът е обявен през 1996 г.