29.03.1848г. – замръзва Ниагарският водопад


Ниагарският водопад замръзва на този ден


 На 29 март 1848 г. Ниагарският водопад спира за едно денонощие, защото замръзва. Ниагарският водопад се намира на река Ниагара, в Северна Америка на границата между САЩ и Канада. Козият остров го дели на 2 части - в Канада (широчина около 800 m, височина 48 m) и в САЩ (широчина 300 m, височина 51 m). Годишно отстъпва с 0,08-1,5 m.


Водопадът е открит е през 1678 г. Първоначално се е намирал близо до днешния Люистън, но ерозията на кората е довела до изместването на водопада няколко километра на юг. Въпреки че през последното столетие ерозията и рецесията са забавени с инженерни мероприятия, експертите определят, че водопадът ще се измести достатъчно, за да пресуши по-голямата част от езерото Ери, чието дъно е по-високо от дъното на водопада, затова и се опитват да намалят скоростта на ерозията и да забавят процеса.


Водопадът пада от около 52 м, макар че Американският водопад има чист пад от 21 м преди да стигне до купища скали, паднали при огромно срутване през 1954. Максималното количество вода преминаващо през водопада през върховия сезон е 5 700 м³/сек. За сравнение количеството вода при известния водопад Виктория на река Замбези е едва 1 100 м³/сек. През летните месеци, когато е максималното отклоняване на вода за производство на електричество, през водопада преминават около 2 800 м³/сек, 90% от която идва от канадската страна. Този обем намалява наполовина през нощта, когато е най-голямото отклонение към водноелектрическите централи.